2
Artystka przeszła długą drogę od stylu MBase do łagodnego, tradycyjnego, zabarwionego bluesem jazzu.

zamknij okno