4
Terence Blanchard zamknie tegoroczną edycję JVC Jazz Jamboree w niedzielę 24 października. Fot. JVC Jazz Jamboree.

zamknij okno